P Zadania ~ Show the Artist i You

wtorek, 31 grudnia 2013

Zadania

Zadania do wykonania w trakcie trwania projektu podzielone zostały na produkty i aktywności.

A. Produkty

1. Kącik Comeniusa (Comenius Corner)

kacikMiejsce do prezentowania bieżących prac nad projektem oraz do promowania idei projektu.

Przykład: Turcja – klasyczne tablice informacyjne (zdjęcia, tekst, grafika). Jedna tabliza to informacje o partnerach, druga bieżace prace.

2. Film o szkole i projekcie (Video Presentations)

3. Wirtualny książka (Virtual Book)

4. Wspólne słowniki (Common Dictionary)

Stworzone zostaną dwa słowniki: terminów artystycznych oraz typowych zwrotów i pozdrowień.

5. Młodzi artyści (Students Art Works)

B. Aktywności

1. Informacje o polskich artystach (Information About National Artist)

Grupa polska pracuje nad twórczością:
a. pisarka Gitta Rudledge
- opis twórczości,
- działania młodzieży 
b. malarzem Małgorzatą Dobrzyniecką-Kojder (profil na Facebook).

2. Praca nad zagranicznymi artystami

3. Spotkanie z krajowymi artystami (Students Meet)

Forma dowolna – np. młodzież niemiecka przeprowadziła wywiad z swoimi artystami, Hiszpanie zaprosili swoich artystów na zajęcia do szkoły, odwiedzili fundację.

VisitaPedroCano Tristante2
Wizyta w Fundacji Pedro Cano Wywiad z Jeronimo Tristante

3. Warsztaty z krajowymi artystami (Workshop With Local Artists)

4. Konkursy

Konkurs na logo projektu oraz na kartkę świąteczną.

C. Inne

1. Grupy dyskusyjne (Facebook)

2. Ewaluacja projektu