P Projekt ~ Show the Artist i You

poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Projekt

COMENIUS SHTAY LOGOZałożenia projektu

Uczniowie z   Polski, Rumunii, Turcji, Niemiec i Hiszpanii realizują projekt Odkryj w sobie artystę. 
Celem projektu jest stymulowanie aktywności twórczych uczniów poprzez rozwijanie ich uzdolnień komunikacyjnych oraz aktywności w różnych dziedzinach sztuki. (FW – przypis: wrażliwość na piękno działa pobudzająco na aktywność poznawczą młodzieży i odgrywa istotną rolę w formowaniu jego osobowości).  
Każda ze szkół biorących udział w projekcie wybrała w swoim kraju 1-2 wybitnych przedstawicieli sztuki, działających w różnych formach aktywności artystycznej: malarze: Pedro Cano, Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, Georg Lipinsky, Selma Taner, pisarze Jerónimo Tristante, Gitta Rutledge, śpiewacy Leo Iorga, rzeźbiarze Mircea Roman, itp. Wymienione osoby wyraziły gotowość  współpracy z nami i do wspólnych zajęć z młodzieżą w formie warsztatowej. Film dokumentalny z przebiegu warsztatów oraz wywiady z uczestnikami spotkań są jednymi z naszych planowanych produktów końcowych.

Artyści prezentują różnorodność w sztuce. Również nasze partnerstwo składa się z krajów Wschodu, Zachodu, Południa i Północy Europy, dzięki czemu nasi uczniowie świadomi będą bogatej europejskiej różnorodności kulturowej. Przyczyni się to również do ich twórcze zaangażowania w współpracę z ich europejskimi rówieśnikami. To będzie bardzo owocne i ciekawe doświadczenie dla nich, a także dla nauczycieli i całej społeczności edukacyjnej.

W trudnej sytuacji ekonomicznej w jakiej znalazła się Europa, wierzymy że dzięki projektowi nasi uczniowie poszerzą swoje przyszłe możliwości rozwoju zawodowego. Osiągną to dzięki rozwijaniu swojej kreatywności, poprawie kompetencji językowych, informatycznych oraz poznaniu różnorodności kulturowej Europy. 

Our students from Poland, Romania, Turkey, Germany and Spain named the project as “Show the Artist in You”. Our goal is to encourage our students to improve their creative skills by means of linking Communication and Art. To do so, each partner school has chosen one or two of the most outstanding artists from their country, due to their significance in their cultural atmosphere, belonging to different disciplines: art (Pedro Cano, Małgorzata Dobrzyniecka Kojder, Georg Lipinsky, Selma Taner), writing (Jerónimo Tristante, Gitta Rutledge), singing (Leo Iorga), sculpting (Mircea Roman), etc. All are eager to collaborate with us and come to their national schools to work with our pupils by monitoring the workshops and also attending the working meetings held in their countries. A documentary showing the workshops and our students interviewing the artists is one of our intended final products.

The artists will also be analyzed from different points of view, according to the different didactic departments involved in the project. As our partnership consists of countries from East, West, South and Northern Europe, our pupils will achieve a more truthful awareness of the rich European cultural diversity and exchange their creative involvement with their European peers.  It will be a very productive and interesting experience for them and also for teachers and the whole educational community.

In a critical economics situation, we pretend our students broaden  their future career opportunities by motivating them to express their creativity, improve their English skills and learn less widely spread European languages, make them acquainted with new technologies, enlarge their learning about the rich European cultural diversity, among others.